Nutri-confort

Abri Nutri er en mindre løsdriftsstald.

Stalden måler 3x8 m / 3x10 m

Er indrettet med 2 løsdriftsskillerum samt foderum i midten på 2x3 meter.

+ 1 meter udhæng

Grå stålplader på taget