Nutri-confort

Abri Nutri er en mindre løsdriftsstald.

Stalden måler 3x8 meter

Er indrettet med 2 løsdriftsskillerum samt foderum i midten på 2x3 meter.
Der er 1 meter udhæng
Grå stålplader på taget

Priser fra 30.000 kr. inkl moms